ไหว้พระธาตุปีฉลูดูเงาพระธาตุที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

12-SEP-2013 นักท่องเที่ยวทุกคนที่มีโอกาสมาเยือนลำปาง สถานที่แรกที่มักจะนึกถึงก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวง เนื่องจากวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นล้านนาอย่างเด่นชัดที่สุดวัดหนึ่ง องค์พระธาตุ(ที่ชาวภาคกลางเรียกเจดีย์)ก็ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลู และนอกจากนั้น ยังมีเงาพระธาตุในซุ้มพระบาท เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ให้ได้ชมกันอีกด้วย
วัดพระธาตุลำปางหลวง

บันไดนาคทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

เมื่อมาถึงทางเข้าก็จะพบกับบันไดนาคที่มีรูปแบบทางศิลปะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ทอดยาวลงมาจากซุ้มโขงประตูที่อยู่สูงขึ้นไป เหมือนเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการขึ้นสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ที่แยกตัวออกจากโลกมนุษย์
มกรคายนาค วัดพระธาตุลำปางหลวง

มกรคายนาค วัดพระธาตุลำปางหลวง

บันได “มกรคายนาค” เป็นรูปแบบศิลปะที่นิยมและพบเห็นมากในถิ่นล้านนา บันไดหรือทางเข้าวัดนิยมทำเป็นรูปนาคโดยมีมกรหรือเหรากำลังทำท่าคายนาคออกมาจากปาก แต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตุว่ากำลังจะกลืนนาคเข้าไป
สำหรับความหมายของมกรคายนาคนั้น เท่าที่ทราบมามีการตีความไปสองทาง

ทางแรกคือ มกร เป็นสัตว์ในความเชื่อของพม่า และนาคสัตว์ในความเชื่อของล้านนา มกรคายนาคจึงเหมือนสัญลักษณ์การมีอิทธิพลเหนือล้านนาของพม่า ทั้งนี้เพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อน ล้านนาตกอยู่ใต้อิทธิพลของพม่าอยู่นาน มกรคายนาคจึงเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้ามกรหุบปากนาคก็จะถูกงับตาย ดังเช่นถ้าพม่าจะใช้กำลังบีบล้านนาก็จะต้องตายเหมือนนาคที่ยังคาอยู่ในปากของมกร

ส่วนการตีความอีกทางหนึ่งคือการหลุดพ้นความเป็นตัวตน พ้นจากอัตตา เหมือนนาคที่กำลังจะหลุดพ้นจากมกร ถ้าตั้งใจก็สามารถพ้นจากปากของมกรได้ เหมือนดังคนที่สามารถพ้นจากความยึดติดในอัตตาได้นั่นเอง

ขึ้นบันไดนาคลอดซุ้มโขงประตูก็พบวิหารหลวงข้างหน้า คลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาทำบุญประกอบพิธีกรรมบางอย่าง และเนื่องจากไม่ต้องการรบกวนพีธีกรรม เราจึงเลือกที่จะเดินเลี่ยงไปด้านข้าง ก็มาพบกับวิหารลายคำ อยู่ด้านข้างองค์พระธาตุ
วิหารลายคำ วัดพระธาตุลำปางหลวง

วิหารลายคำ วัดพระธาตุลำปางหลวง

องค์พระธาตุลำปางหลวง

องค์พระธาตุลำปางหลวง

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการมาที่นี่คือการได้สักการะองค์พระธาตุประจำปีฉลู เราจึงไปที่องค์พระธาตุก่อน
เผาเทียนสะเดาะเคราะห์

เผาเทียนสะเดาะเคราะห์

ถอดรองเท้าเดินเข้ามาที่ด้านข้างองค์พระธาตุ พบคุณป้าท่านหนึ่งแนะนำให้เราเอาเทียนไปเผาสะเดาะเคราะห์ ก็เลยใส่เงินทำบุญลงกล่องไป แล้วรับมา 1 ชุด จากนั้นก็เผากันแบบนี้เลย แปลกดี ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีการเผาเทียนสะเดาะเคราะห์บนตะแกรงไฟแบบนี้ เรียกว่าเผากันจนหมดสิ้นไปเลย
ภาพเงาพระธาตุในวิหารลายคำ

ภาพเงาพระธาตุในวิหารลายคำ

เนื่องจากภาพเงาพระธาตุในซุ้มพระบาทไม่อนุญาตให้ผู้หญิงได้เข้าไป ทางวัดจึงได้จัดสถานที่สำหรับดูเงาพระธาตุไว้อีกแห่งในวิหารลายคำ ซึ่งทุกคนมาสารถเข้าดูได้ และไม่ต้องปิดห้องให้มืดมากก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
หลวงพ่อพระประธานในวิหารลายคำ

หลวงพ่อพระประธานในวิหารลายคำ

เมื่อก้าวเข้ามาในวิหารลายคำ สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คงหนีไม่พ้นหลวงพ่อพระประธานสีทองเหลืองอร่าม
ตัดกับแสงมืดสลัวภายในวิหาร สวยงามยากจะบรรยาย
องค์พระธาตุลำปางหลวง คู่กับวิหารลายคำ

องค์พระธาตุลำปางหลวง คู่กับวิหารลายคำ

ออกจากวิหารลายคำ มองหาซุ้มพระบาทเพื่อจะชมภาพเงาพระธาตุ
เลยหันมาบันทึกภาพพระธาตุจริงไว้ก่อน เอาไว้เปรียบเทียบกับภาพเงา
เงาพระธาตุในซุ้มพระบาท

เงาพระธาตุในซุ้มพระบาท

เมื่อเข้ามาในซุ้มพระบาทแล้วปิดประตูให้สนิท ความืดมิดก็เข้ามา
และภาพเงาพระธาตุ หนึ่งใน Unseen Thailand ก็ปรากฏแก่สายตา

ประวัติของวัดพระธาตุลำปางหลวง
ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านลัมภะการีวัน (บ้านลำปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอนผู้นั้น ลัวะอ้ายกอนได้นำพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวาย แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นเครื่องบูชา แล้วแต่งยนต์ผัด (ยนต์หมุน) รักษาไว้ และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้น ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายพระองค์ มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในทางประวัติศาสตร์นครลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวงมีประวัติว่า เมื่อปี พ.ศ. 2275 นครลำปางว่างจากผู้ครองนคร และเกิดความวุ่นวายขึ้น สมัยนั้นพม่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมด พม่าได้ยึดครองนครเชียงใหม่ ลำพูน โดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พม่า ท้าวมหายศ เจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ยกกำลังมายึดนครลำปาง โดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง ครั้งนั้น หนานทิพย์ช้าง ชาวบ้านปงยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัตร) วีรบุรุษของชาวลำปาง ได้รวบรวมพลทำการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศ โดยลอบเข้ามาในวัด และใช้ปืนยิงท้าวมหายศตาย แล้วตีทัพลำพูนแตกพ่ายไป ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์ ต่อมาหนานทิพย์ช้างได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครลำปาง และเป็นต้นตระกูล ณ ลำปาง เชื้อเจ็ดตน ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ น่าน
*ที่มาจาก วัดพระธาตุลำปางหลวง wikipedia

องค์พระธาตุลำปางหลวง

องค์พระธาตุลำปางหลวง

ได้ยินเสียงหลวงพ่อสวดมนต์ให้พรงานพีธีทำบุญในวิหารด้วยสำเนียงล้านนา รู้สึกว่าไพเราะเสนาะหูอย่างไม่เคยได้ยินมาก่อน เข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพลวงพ่ออ่านคำภีร์ใบลานด้วย
หลวงพ่อกำลังให้ศีลให้พร

หลวงพ่อกำลังให้ศีลให้พร โดยอ่านจากคำภีร์ใบลานด้วยสำเนียงแบบชาวเหนือ

ซูมกล้องเข้าไปข้างในวิหาร เห็นมณฑพสวยงามอยู่ข้างใน ค้นข้อมูลได้ความว่าเป็น พระเจ้าล้านทองในซุ้มปราสาททอง ลักษณะการสร้างมณฑพครอบพระพุทธรูปแบบนี้ ได้ข้อมูลมาว่า บางแห่งเรียกว่า โขงพระเจ้า
พระเจ้าล้านทองในซุ้มโขงพระเจ้า

พระเจ้าล้านทองในซุ้มโขงพระเจ้า

ผู้คนยังคงทำพิธีกรรมอยู่ข้างในวิหาร ด้วยความเกรงใจ เราจึงไม่เข้าไปถ่ายรูปข้างในวิหารหลวง ได้แต่ถ่ายรูปอยู่แต่ภายนอก เมื่อแหงนมองขึ้้นไปก็พบกับลวดลายไม้ที่แกะสลักด้านหน้าวิหารหลวงเป็นลายสวยงามซับซ้อน แสดงฝีมือการแกะสลักของช่างลำปางได้อย่างวิจิตรงดงาม
ลวดลายไม้แกะสลักที่โบสถ์

ลวดลายไม้แกะสลักที่โบสถ์

ประตูโขง

ประตูโขง

นอกจากฝีมือทางงานไม้แล้ว งานปูนปั้นช่างลำปางก็ไม่ได้มีฝีมือน้อยไปกว่างานไม้เลย เห็นได้จากโขงประตูทางเข้า ที่มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามไม่แพ้ลายแกะสลักไม้ที่วิหาร ดูไปเรื่อยๆก็สังเกตุความแตกต่างของวัดพระธาตุลำปางหลวงอย่างหนึ่งคืองานปูนปั้นจะไม่ลงสี แต่ปล่อยให้เป็นสีปูนธรรมชาติ ทำให้สวยแปลกตาและดูเข้มขลังไม่น้อยเลย
การเดินทาง
พิกัด GPS N18.21733, E99.38976 Google Map
การเดินทางง่ายมาก จากถนนพหลโยธิน เลี้ยวเข้าอำเภอเกาะคา
จากนั้นก็จะพบป้ายบอกทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวงมากมาย ไม่มีทางหลงเด็ดขาดครับ

แผนที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

แผนที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

Categories: ท่องเที่ยวไทย (Travel in Thailand), ภาคเหนือ, วัดวาอาราม/ศาสนสถาน | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

2 thoughts on “ไหว้พระธาตุปีฉลูดูเงาพระธาตุที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

  1. Qilee khoo

    So beautiful Look like Amazing of Art of the Temple is one oldest of cotties of Lanna every nice place button tourist of Lampang There are the significance Art,and traditional. I like this very nice place to see.

ฝากข้อความคุยกับเราได้ที่นี่ครับ =^_^=

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: